A gyermek az első valódi szavakat már egy éves kor körül alkalmazni kezdi, másfél-két éves korban pedig egyre több szót megismer, használ. Két éves korban már 50 szavas szókincs...

A dadogás hátterében számos tényező állhat - lelki és biológiai értelemben is. Tünetei is változatosan jelennek meg, a legjellemzőbb egy görcsös megakadás, ami megjelenhet úgy...

Artikulációs zavarnak nevezzük a beszédhangok tisztaságának zavarát, helytelen, torz, érthetetlen kiejtését. 4,5-5 éves korra gyakran spontán javul a gyermekek beszéde logopédiai...

A tanulási zavarok körébe tartozik a diszlexia, azaz az olvasási zavar; a diszgráfia, azaz az írás zavara; és a diszkalkulia, a számolás, matematikatanulás zavara...

A nyelés egy reflexszerű, természetes folyamat, azonban nem mindegy, hogy ez hogyan történik. Beszélhetünk szabályos nyelésről és szabálytalan, azaz nyelvlökéses nyelésről...

Manapság egyre több gyermeknél állapítják meg az autizmus vagy a pervazív fejlődési zavar diagnózist, melyek fő jellemzői a szociális interakciók, a rugalmas viselkedésszervezés és a...

A szülő, akinek nem magyar az anyanyelve, nehézségekkel kerülhet szembe a magyar óvodában, iskolában, mikor a gyermekről szeretnének egyeztetni vele. A Pont...

A diszfónia a hang tisztaságának zavara. Jellemzői a rekedt hangszín, krákogás, "gombócérzés" a torokban, a hangmagasság túl mély vagy túl magas, a hangterjedelem...


LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA 

PONT Közösségi Lépegető: 1117, Budapest Fehérvári út 31. 14-es kapucsengő

Telefonszám: +36-20-376-01-26

E-mail: pontkozosseg@gmail.com

Messenger: https://m.me/pontkozosseg